Amir Ardestani
by on January 25, 2018
248 views

بازاریابی جاذبه ای-درونگرا

تکنیک های سنتی بازاریابی، جهت ارائه و معرفی خدمات/محصول یک برند، می بایستی سراغ مشتریان خود می رفتند و عموما رویکردهای وقفه ای در جلب توجه مشتری دارند.

اما طی دهه ی اخیر با برجسته شدن مفهوم ارزش آفرینی، نوع جدیدی از بازاریابی ظهور کرد که به جای ایجاد وقفه در زندگی روزمره مشتریان، به دنبال ایجاد ارزش و دیده شدن برند توسط مشتریان بود. به این ترتیب مشتری با پای خود به سمت پیشنهادات ارائه شده می آمد.

بازاریابی جاذبه ای-درونگرا، یا به طور خلاصه بازاریابی جاذبه ای (Inbound Marketing) با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان، از طریق تکنیک های بازاریابی دیجیتال آنلاین که در صدر آن ها محتوای با کیفیت قرار دارد، یک رویکرد استراتژیک جدید به بازاریابی، به خصوص بازاریابی دیجیتال می باشد.

 

ریشه های شکل گیری مفهوم بازاریابی جاذبه ای

بازاریابی جاذبه ای، مفهومی است که ظهور و توسعه آن در دهه اخیر ریشه در فاکتورهای زیر داشت:

- تغییر الگوی رفتاری و خرید مشتری: امروزه مخاطبان بازار هدف ما، باهوش تر از سابق شده اند. دیگر به تبلیغات پر زرق و برق رسانه های جمعی(تلویزیون، رادیو، تبلیغات محیطی و …) به سادگی دل نمی دهند. از طرفی عادات و سرگرمی های آن ها نیز تغییر یافته است.

- تکنولوژی و رسانه های اجتماعی: با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و همچنین همراهی فاکتورهایی نظیر ارزان تر بودن و در دسترس تر بودن، مشتریان پاسخ های خود را روز به روز بیشتر در بستر اینترنت و رسانه های اجتماعی جستجو کرده و می یابند.

- ناکارآمدی تکنیک های بازاریابی سنتی-وقفه ای: بازاریابی سنتی دیگر جذابیت سال های پیش را ندارد و روز به روز مخاطبان خود را از دست می دهد. بیلبوردها، تبلیغات چاپی، تبلیغات تلویزیونی و …، همگی چرخه ی عادی زندگی مردم را قطع کرده و دیگر مزاحم فعالیت های روزمره آن ها به شمار می آیند و این تکنیک ها را به بازاریابی وقفه ای تبدیل کرده اند.

- گوشی های هوشمند: گوشی های هوشمند را می توان در دسته تکنولوژی دسته بندی کرد. اما اهمیت آن در توسعه بازاریابی دیجیتال و نیز نقش پررنگ آن در زندگی روزمره، آن را به یک فاکتور مهم جهت ارزیابی مجزا بدل کرده است. این ابزار، در واقع دسترسی مشتریان ما را به عوامل فاکتور تکنولوژی و رسانه های اجتماعی (به خصوص اینترنت) آسان تر کرده است.

Posted in: Marketing
Be the first person to like this